FANDOM


Kabanata Image

There are currently a total of 38 Chapters in the 2016 Requel.

1st Season

1 - Ang Dalawang Makapangyarihang Diwata/The Two Powerful Fairies

2 - Ang Pagkaganid ng Ikaapat na Kaharian/The Greed of the Fourth Kingdom

3 - Ang Galit ni Cassiopea/The Anger of Cassiopea

4 - Ang Digmaan ng Sapiro at Hathoria/The War of Sapiro and Hathoria

5 - Ang Sumpa kay Adhara/The Curse to Adhara

6 - Ang Banta kay Sang'gre Amihan/The Threat to Sang'gre Amihan

7 - Ang Sumpa ni Mine-a/The Curse of Mine-a

8 - Nang Isinumpa ang Hathoria/When Hathoria was cursed

9 - Ang Muling Paghaharap/The Re-confrontation

10 - Ang Pagbabalik ng Sang'gre/The Sang'gre's Return

11 - Ang Tunay na Katauhan ni Pirena/Pirena's True Identity

12 - Ang Paligsahan ng Apat na Magkakapatid/The Test of the Four Sisters

13 - Ang Tawag ng Kapangyarihan/The Call of Power

14 - Ang Bagong Tagapangalaga/The New Caretaker

15 - Ang Paghihimagsik ni Pirena/The Revenge of Pirena

16 - Ang Digmaan ng Mga Sang'gre/The War of the Sang'gres

17 - Ang Nararapat Para sa Reyna/What Is Right for the Queen

18 - Ang Bagong Tagapagmana/The New Successor

19 - Ang Masamang Pangitain ni Mine-a/The Bad Vision of Mine-a

20 - Ang Taksik sa Lireo/The Betrayer in Lireo

21 - Si Milagros/Milagros

22 - Ang Kapalaran ni Milagros/The Fate of Milagros

23 - Ang Bagong Lireo sa Ilalim ng mga Hathor/The New Lireo Under the Hathors

24 - Ang mga Encantada sa Mundo ng mga Tao/The Encantadas in the World of the Humans

25 - Ang Naganap na Pag-aklas sa Carcero/The Uprisings that happened in Carcero

26 - Ang Laban ng Dalawang Bilanggong Diwata/The Fight of the two Fairy Prisoners

27 - Ang Salubong sa Nagbalik na Mulawin/The Welcome to the Returned Mulawin

28 - Ang Paglalakbay ng Dalawang Sang'gre/The Journey of the two Sang'gres

29 - Ang Paligsahan ng Gigante at ng Diwata/The Contest of the Giant and the Fairy

30 - Ang Paninindigan ni Vish'ka/ Vish'ka's Stand

31 - Ang Bagong Banta sa mga Diwata/The New Threat to the Fairies

32 - Ang Pagbabalik ni Sang'gre Alena/The Return of Sang'gre Alena

33 - Ang Labanan ng mga Mababagsik na Encantada para sa Kapangyarihan/The Fight of the Fierce Encantadas for the Power

34 - Ang Bagong Simula/The New Beginning

2nd Season

Ang Pamamanta ni Cassiopea/The Pilgrimizing of Cassiopea

Ang mga Diwata, bilang Tagapagsulong ng kapayapaan sa Bagong Panahon/The Fairies, as Advocates of Peace in the New Era

Ang Pagbangon ni Avria, Reyna ng Etheria/The Rise of Avria, Queen of Etheria

Ang Kapalaran ng Ikatlong Diwani/The Fate of the Third Princess

Trivia

  • The Pilot had the most number of chapters (Chapters 1-4).
  • Chapter 34 is the longest chapter in the series which started on Ep. 103 to 148
  • Season 2 was released on February 9, 2017. Titled as Ikalawang Yugto/Second Step

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.