FANDOM


Sa teaser na ipinakita sa atin kagabi, nakita natin si Minea na suot ang warrior armor na similar kay Avria. Hindi ba kaya siya ang ipinalit ni Ether kay Avria? Si Minea nga ba ang magiging Reyna ng Bagong Etheria pati na rin ba ng Bagong Hathoria?

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.